Pravilnik o lovnom redu

Na osnovu Zakona o lovstvu i člana 21. Statuta Lovačkog društva Borovo iz Borova, Skupština Lovačkog društva Borovo na svojoj sjednici održanoj dana 24.03.2013. godine donosi

PRAVILNIK O LOVNOM REDU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se dužnosti, prava, obaveze, ponašanje i odgovornost lovaca članova LD Borovo, lovnih vježbenika i drugih učesnika u lovu i prilikom lova, kretanja po lovištu, te rukovanjem oružjem u lovu i izvan lova, načini lova, a propisuju se i uslovi za odstrel pojedinih vrsta divljači .

Član 2.

Pravo na lov i sudjelovanje u raspodjeli divljači ima svaki član LD Borovo koji:

 1. je položio lovački ispit, posjeduje lovačku iskaznicu uz važeću identifikacijsku markicu za pojedinu lovnu godinu i oružni list te pisano dopuštenje lovnika LD Borovo
 2. plaća redovito u određenom roku članarinu i ostale doprinose i obaveze, kao i odnesenu divljač injene dijelove
 3. koji je izvršio svoje obaveze i ostale radnje i aktivnosti shodno Pravilniku o obavezama i pravima lovaca te korištenju divljači i njenih dijelova u LD Borovo.

Član 3.

Članovima LD Borovo koji iz opravdanih razloga (bolest, službena odsutnost i ostali opravdani razlozi) nisu izvršili radne obaveze, mogu se iznimno u pojedinim slučajevima pretvoriti radne obaveze u novčanu obavezu obračunatu prema vrijednosti radnog sata koji utvrđuje Izvršni odbor LD Borovo .

Molbe iz ovog člana podnose se Izvršnom odboru LD Borovo koji ih je dužan riješiti na svojoj prvoj sjednici i o tome pismeno izvijestiti podnositelja molbe. U slučaju da se ne slaže s odlukom, lovac ima pravo prigovora Skupštini LD Borovo u roku od 30 dana od dana kada je zaprimio akt ili obavijest kojim je njegov zahtjev odbijen .

Član 4.

Ovisno o vrsti divljači koja se lovi i broju lovaca, odnosno pogoniča koji sudjeluju u lovu, utvrđuje se način lova, koji može biti pojedinačni i skupni.

U skupnom lovu divljač se može loviti:

 1. prigonom
 2. pogonom
 3. kružnim lovom

U pojedinačnom lovu divljač se može loviti:

 1. dočekom
 2. šuljanjem
 3. potraživanjem

Član 5.

Zabranjeno je loviti divljač, osim u svrhu spašavanja u sledećim uslovima:

 1. kada je ugrožena poplavom
 2. kada je ugrožena požarom
 3. kada je ugrožena visokim snijegom (iznad 40 cm)
 4. kada je ugrožena dugotrajnim sušnim vremenskim periodom (bez kiše duže od 60 dana)

Zabranjeno je loviti divljač u uslovima kada je sigurna provedba lova onemogućena postojanjem sledećih uslova:

 1. maglom (vidljivost manja od 150 m)
 2. lošim vremenom
 3. izuzetno jakim vjetrom

Zabranjeno je obavljanje lova divljači kada bi njegovom provedbom nastale ekonomski neopravdane štete na poljoprivrednim kulturama, šumi i akvakulturi.

Zabranjeno je obavljanje lova na pojedine vrste divljači kada lov može ugroziti zdravlje ljudi, stoke i druge divljači.

Član 6.

U skupnom lovu pogonom lovi se sitna lovostajom zaštićena divljač i lovostajom nezaštićena divljač . Pogonom se mogu loviti i divlje svinje . Skupni lovovi mogu biti i obavezni kao i radne akcije za sve lovce, ako to Izvršni odbor LD Borovo odredi (radi određenih potreba: sanitarni , redukcijski i uzgojni odstrel , bolesti divljači i slično).

Lov sitne divljači ne može se započeti i obavljati bez lovačkog psa , a skupni lov ne može se započeti i obavljati ako u njemu ne sudjeluje najmanje jedan lovački pas na šest lovaca sudionika.

Nije dopušteno koristiti lovačke pse noću , osim kod rada na krvnom tragu.

Kao noćno vrijeme drži se period od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca.

Lovački psi goniči mogu se koristiti u lovištu samo nakon dobivenog pisanog dopuštenja lovnika LD Borovo.

Goničima nije dopušteno loviti od 5. januara do 1. oktobra tekuće godine.

Lovoovlaštenik ima psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika s položenim radnim ispitom.

U lovu na srnjaka mogu se koristiti psi krvosljednici i drugi psi koji slijede krvni trag radi pronalaženja divljači samo na povodniku, ukoliko su radno ispitani.

Krupna divljač ne smije se loviti pogonom , prigonom ili kružnim lovom i sa psima , osim divljih svinja.

U lovu na svu pernatu divljač i zeca kao i na divlje svinje mogu se koristiti psi prema Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov u skladu sa Zakonom o lovu.

Član 7.

Plan skupnih lovova u glavnoj sezoni na sitnu kao i nezaštićenu divljač te plan lovova na divlje svinje, donosi Izvršni odbor na prijedlog stručne osobe za provedbu godišnjeg plana i lovnika i isti dostavlja lovcima najkasnije sedam dana prije otvaranja sezone lova.

Plan skupnih lovova (lovni kalendar) sadrži:

 1. mjesto i vrijeme održavanja lova te vrijeme početka lova
 2. godišnji plan odstrela po vrstama divljači
 3. druge obavijesti potrebne za izvršenje lova

Član 8.

Lovnik upravlja, a lovočuvar nadzire sve lovce u lovovima. Lovnik može umjesto sebe odrediti lovca koji će upravljati lovom ili mu pomagati.

Ukoliko nema lovnika toga dana u lovu, lovnik mora unaprijed odrediti lovca koji će upravljati lovom toga dana i dostaviti mu pripadajuću dokumentaciju za lov.

Lovnik može isključiti iz lova lovca, gosta, lovnog vježbenika ili pogoniča ako se ne pridržava njegovih naredbi. Za neizvršenje ili netačno izvršenje naredbi, lovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

Član 9.

Članovi LD Borovo-lovci, gosti, lovni vježbenici i pogoniči dužni su u lovu bez pogovora izvršavati naloge lovnika, osim u slučaju kada bi izvršenje istih predstavljalo prekršaj ili krivično djelo, ili ona ugrožava sigurnost sudionika u lovu.

U slučaju da se s nalogom lovnika ne slaže pojedinac ili grupa lovaca, podnosi se nakon izvršenja naloga prigovor Izvršnom odboru LD Borovo.

Izvršni odbor LD Borovo dužan je prigovor riješiti na prvoj sjednici i o tome pismeno izvijestiti podnositelja prigovora.

Član 10.

Lovnik, odnosno lovac koji upravlja lovom dužan je na početku lovne sezone za vrijeme prvih lovova u sezoni izvršiti pregled oružnih listova, lovačkih iskaznica kao i rodovnika pasa koji sudjeluju u lovu te ostalih osobnih dokumenata vezanih uz lov.

Lovci su dužni uvijek nositi sa sobom navedene dokumente. Lovcima ili gostima koji nemaju navedene dokumente ili su oni nevažeći, zabranjuje se lov dok se zapreke ne otklone.

Ovlaštenik prava lova (lovnik) dužan je voditi zapisnik o svakom izvršenom lovu.